Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju – kadencja 2013-2016

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju – kadencja 2013-2016

18 kwietnia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, na którym dokonano wyboru nowych władz tego największego i najstarszego stowarzyszenia w mieście. W wyniku zaproponowania, zaakceptowania i wyboru kandydatur do Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju władze stowarzyszenia w najbliższych trzech latach kadencji reprezentować będą: Iwona Czech, Bogumiła Miciuk, Sylwia…