Pamięć o bohaterach/

W czwartkowe południe 29 października 2019 r. na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Anny w Wałbrzychu złożone zostały znicze i kwiaty na nagrobku Benedykta Józefa Łączyńskiego – bohatera narodowego, który w w roku 1820 kurował się bezskutecznie w szczawieńskim kurorcie. Obecność  w tym dniu przy grobie Generała była inicjatywą…