Propozycje Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju do kalendarza imprez miejskich na rok 2015

STYCZEŃ 2015 Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Szczawna – Zdroju (6.01.2015.) Organizator: zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Ogłoszenie otwartego konkursu fotograficznego pt. Cztery pory roku w Szczawnie-Zdroju Organizator: zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. LUTY Prelekcja Tomasza Jurka nt. historii Szczawna-Zdroju. Organizator: zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju (25 lutego 2015, godz.17.00, Dom Zdrojowy). MARZEC…

Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju – 6 stycznia 2015 r.

Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju – 6 stycznia 2015 r.

W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2015 roku, odbyło się coroczne, tradycyjne Spotkanie Noworoczne członków Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Miejscem spotkania był Dom Zdrojowy, w którego holu miała miejsce część oficjalna i artystyczna, a w sali brydżowej poczęstunek w miłej kameralnej atmosferze. Uroczystość rozpoczął zespół instrumentalistów, który zagrał kolędy nawiązując do…