Zaproszenie na Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (03.09.16)

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju we współpracy z Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina S.A. oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój serdecznie zaprasza na Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza, które odbędzie się 3 września 2016 roku w Domu Zdrojowym o godzinie 14.30. Gośćmi specjalnymi imprezy będą artyści warszawskich scen: Aurelia Sobczak, Barbara Droździńska i prof.…

Walne Zebranie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju (26.09.2016)

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zaprasza swoich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 września 2016 roku (poniedziałek) w sali kameralnej Teatru Zdrojowego o godzinie 16.30. Propozycja porządku Zebrania: 1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad. 4. Powołanie…

Zaproszenie na wernisaż malarstwa i fotografii Andre van der Wendena (29.08.2016)

W imieniu członka Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, pana Andre van der Wendena,  serdecznie zapraszamy na ekspozycję jego prac malarskich i fotograficznych, w ramach obchodów jubileuszowych 25-lecia Towarzystwa Miłośników  Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Wałbrzychu. Wernisaż odbędzie się w Zamku Książ 29 sierpnia 2016 roku o godzinie 18.30.