Upamiętniamy 40-lecie istnienia TMSZ – renowacja tablic/

W ramach obchodów 40 lat istnienia Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Członek Zarządu naszego stowarzyszenia – Stefan Okoniewski – podjął się odnowienia wytartych przez czas i warunki atmosferyczne napisów na tablicach ufundowanych przez TMSZ w latach ubiegłych. Pracom renowacyjnym poddane zostały dwie tablice: pod Wieżą Anny, z napisem informującym o prastarych ujęciach…

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju ma już 40 lat!/

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju jest najstarszym stowarzyszeniem w mieście. TMSZ powstało w roku 1980, jednakże już wcześniej istniała grupa pasjonatów zajmujących się historią i współtworzeniem kształtu współczesnego Szczawna-Zdroju. W latach powojennych funkcjonowało na naszym terenie Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, z którego wyodrębniło się koło, a potem Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju. Towarzystwo Miłośników…