Palma wielkanocna 2015

REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ 2015

Towarzystwo Miłośników Szczawna – Zdroju

1. Organizatorzy

Organizatorem KONKURSU NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ jest zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zwany dalej Organizatorem.

2. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu podtrzymanie wielowiekowej tradycji związanej z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki palm wielkanocnych oraz integrację społeczności lokalnej i gości przebywających w Szczawnie-Zdroju.

3. Udział w konkursie.

Udział uczestników w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Palmy mogą być wykonane przez osoby prywatne, kuracjuszy, instytucje, zakłady pracy, szkoły, stowarzyszenia, mieszkańców jednej ulicy, jednego bloku itp. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a)    Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych

b)    Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

c)    Osoby dorosłe

4. Sposób wykonania palmy.

Palmy mogą być zrobione przez uczestników z dowolnego materiału z zastrzeżeniem, że powstałe konstrukcje będą wykonane i transportowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Do Konkursu nie będą dopuszczone palmy zakupione, nie wykonane osobiście przez uczestników konkursu.

5. Termin, miejsce i tryb przeprowadzenia konkursu.

 Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w piątek 27 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Hali Spacerowej w Parku im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Do oceny palm Organizatorzy powołają Komisję Konkursową. Palmy należy zgłaszać w dniu rozstrzygnięcia Konkursu od godziny 15.00 do 16.00 do stanowiska Komisji Konkursowej w Hali Spacerowej. Każdej palmie zostanie przydzielony numer. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

a)    Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 27 marca 2015 roku o godz. 17.00.

b)    Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

6. Kryteria oceny palm wielkanocnych

wysokość palmy

Najwyższa palma otrzyma 50 pkt. Pozostałe palmy otrzymają punkty przeliczone w stosunku procentowym od palmy najwyższej. Od wysokości palmy będzie odliczona nieozdobiona rękojeść.

estetyka wykonania

pomysłowość, inwencja twórcza, dobór materiałów zdobniczych, kompozycja, kolorystyka.

Trzech sędziów powołanych przez Organizatorów będzie oceniało palmy w skali 1 do 10 w każdej z kategorii. Każda palma uzyska ilość punktów będącą sumą przyznaną przez wszystkich sędziów.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 ***

  • Po zakończeniu konkursu palmy zostaną zdeponowane w Teatrze im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju i przechowane do niedzieli 29 marca 2015 roku. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przechowywania i transportu palm.
  • W dniu 29 marca 2015 r. (Niedziela Palmowa) palmy będą do odebrania z depozytu między godziną 8.30 a 9.00. O godz. 9.00 wyruszy pochód z palmami wzdłuż ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w kierunku Krzyża Milenijnego, gdzie nastąpi poświęcenie palm. Następnie będą one niesione w procesji wokół kościoła w czasie mszy o godz. 10.30.
  • Po uroczystości palmy będą przymocowane do ogrodzenia przy Placu Kościelnym od strony ulicy Kolejowej i wystawione do wtorku 7 kwietnia 2015 roku.

 

ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW SZCZAWNA – ZDROJU