Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 11.04.19/

Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 11.04.19/

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Szczawno – Zdrój

2019 rok

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU

NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

ORAZ

BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU

 1. Organizatorzy

Organizatorem POWIATOWEGO KONKURSU NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ są – Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, zwani dalej Organizatorami

 1. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu podtrzymanie wielowiekowej tradycji związanej z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki palm wielkanocnych, integrację społeczności lokalnej, miast i gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz gości przebywających w naszym regionie.

 1. Udział w konkursie.

Udział uczestników w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych

 2. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

 3. Osoby dorosłe

 1. Sposób wykonania palmy.

Palmy mogą być zrobione przez uczestników z dowolnego materiału z zastrzeżeniem, że powstałe konstrukcje będą wykonane i transportowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Do Konkursu nie będą dopuszczone palmy zakupione, niewykonane osobiście przez uczestników konkursu..

 1. Termin, miejsce i tryb przeprowadzenia konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Hali Spacerowej w Parku im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Do oceny palm Organizatorzy powołają Komisję Konkursową. Palmy należy zgłaszać w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, we własnym zakresie, od godziny 14.00 do 15.00 do stanowiska Komisji Konkursowej w Hali Spacerowej. Każdej palmie zostanie przydzielony numer. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30, rozdanie nagród nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie o godz. 15.00 w Hali Spacerowej podczas Jarmarku Wielkanocnego.

 1. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

 1. Fundatorami nagród są – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

 1. Kryteria oceny palm wielkanocnych

wysokość palmy

Na ocenę palmy nie będzie miała decydującego wpływu wysokość konstrukcji. Palmy mają być stabilne w pozycji pionowej.

estetyka wykonania

za najważniejsze kryterium uznane będą: pomysłowość, inwencja twórcza, dobór elementów zdobniczych (preferowane jest użycie materiału ekologicznego), kompozycja i kolorystyka.

Jury powołane przez Organizatorów będzie oceniać palmy w skali od 1 do 10 w każdej z kategorii. Każda palma uzyska ilość punktów będącą sumą przyznaną przez wszystkich sędziów.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

***

 • Po zakończeniu konkursu palmy zostaną zdeponowane w Teatrze im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju i przechowane do niedzieli 14 kwietnia 2019 roku. Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przechowywania i transportu palm.

 • W dniu 14 kwietnia 2019 r. (Niedziela Palmowa) palmy będą do odebrania z depozytu między godziną 9.30 a 10.00. O godz. 10.00 wyruszy pochód z palmami wzdłuż ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Szczawnie-Zdroju w kierunku Krzyża Milenijnego, gdzie nastąpi poświęcenie palm (udział w pochodzie nieobowiązkowy)

 • Po uroczystości palmy, opisane nazwą instytucji bądź nazwiskiem wykonawcy, będą przymocowane do ogrodzenia przed kościołem p.w. WNMP w Szczawnie-Zdroju od strony ulicy Kolejowej.

ORGANIZATORZY