Relacja ze Spotkania Wielkanocnego i Konkursu Bab Wielkanocnych – 11.04.2019/

Relacja ze Spotkania Wielkanocnego i Konkursu Bab Wielkanocnych – 11.04.2019/

KONKURS BAB WIELKANOCNYCH

W czwartek 11 kwietnia 2019 roku Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zorganizował Spotkanie Wielkanocne z otwartym Konkursem Bab Wielkanocnych. Uroczystość miała miejsce w restauracji hotelu Maria Helena w Szczawnie-Zdroju. Po przywitaniu przez prezes TMSZ Iwonę Czech licznie przybyłych gości, wśród których byli: Wicestarosta Wałbrzyski Iwona Frankowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Sylwestra Wawrzyniak, Wiceburmistrz Mieroszowa Mariusz Pawlak, Radni Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, zapowiedziany był program Spotkania Wielkanocnego. Na początku wyłoniony został spośród obecnych skład jury oceniającego konkursowe baby: Jerzy Kosmaty, Eugeniusz Leć, Mariusz Pawlak, Tadeusz Wlaźlak. W czasie obradowania jurorów Iwona Czech przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Golgotę Jasnogórską autorstwa Jerzego Dudy Gracza i czytała dopasowaną do wyświetlanych obrazów poezję Ernesta Brylla. Po prezentacji nastąpiło rozstrzygniecie Konkursu Bab Wielkanocnych. Pierwsze miejsce otrzymała baba upieczona przez Panią Małgorzatę Moczadłowską, drugie miejsce odebrała reprezentująca restaurację hotelu Maria Helena Violetta Merecik, trzecia nagroda przyznana została Sylwii Borowiec i jej córce Mai. Po rozstrzygnięciu konkursu wszyscy zostali zaproszeni do konsumpcji konkursowych wypieków i do rozmów przy kawie i herbacie. Na koniec uroczystości głos zabrała prezes Iwona Czech życząc wszystkim obecnym i ich rodzinom wesołych Świąt Wielkiej Nocy.

Konkurs Bab Wielkanocnych jest, podobnie jak odbywający się w tym samym czasie Konkurs Palm Wielkanocnych, ważnym czynnikiem zarówno scalającym środowisko lokalne jak i tworzącym miejscowe tradycje tak potrzebne, by łączyć mieszkańców we wspólnej idei.

zdjęcia: Robert Bajek/wałbrzyszek

 

436217_0_720_720_7041_31436221_0_720_720_7041_31436250_0_720_720_7041_31436247_0_720_720_7041_31436241_0_720_720_7041_31436223_0_720_720_7041_31436224_0_720_720_7041_31436225_0_720_720_7041_31436227_0_720_720_7041_31436228_0_720_720_7041_31436240_0_720_720_7041_31436243_0_720_720_7041_31436240_0_720_720_7041_31436245_0_720_720_7041_31436246_0_720_720_7041_31436248_0_720_720_7041_31436249_0_720_720_7041_31436250_0_720_720_7041_31436253_0_720_720_7041_31436253_0_720_720_7041_31436254_0_720_720_7041_31436255_0_720_720_7041_31