Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju ma już 40 lat!/

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju ma już 40 lat!/

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju jest najstarszym stowarzyszeniem w mieście. TMSZ powstało w roku 1980, jednakże już wcześniej istniała grupa pasjonatów zajmujących się historią i współtworzeniem kształtu współczesnego Szczawna-Zdroju. W latach powojennych funkcjonowało na naszym terenie Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, z którego wyodrębniło się koło, a potem Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju.

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju zostało powołane do życia 16 maja 1980 roku przez grupę entuzjastów, w większości związanych z miastem już od pierwszych lat powojennych. Zapis z tego dnia w kronice odnotowuje nazwiska osób obecnych na pierwszym zebraniu, byli wśród mich m.in.: Jan Pisarski, Witold Motyka, Michał Galant, Tadeusz Słupnicki, Adela Słupnicka, Dorota Pisarska, Zbigniew Cierpka, Maria Świerz, Jerzy Gorzędowski, Marta Wilińska, Irena Odrzywolska, Maria Michalska, Małgorzata Zych, Marian Kłeczek, Józef Janus, Mirosław Gałczyński, Mieczysława Korczyńska, Marian Świerz, Andrzej Foks, Bohdan Juzków, Zbigniew Markiewicz, Daniela Skrzypczak, Edward Skupień. Spośród osób obecnych podczas zebrania założycielskiego w Klubie Kuracjusza „Legenda” wybrano piętnastoosobowy skład Zarząd:

Abramczyk Stanisław

Bużantowicz Zdzisław

Grzejszczyk Karol

Foks Andrzej

Jodłowski Zygmunt

Juzków Bohdan

Korczyńska Mieczysława

Markiewicz Zenon

Motyka Witold

Pisarski Jan

Skrzypczak Daniela

Swierz Marian

Szewczyk Halina

Teper Janina

Uchmanowicz Edward

Prezesem Zarządu został Jan Pisarski

Wiceprezesem- Zygmunt Jodłowski

Sekretarzem – Halina Szewczyk

Skarbnikiem – Janina Teper

9

 

 

 

 

 

 

Celem, który przyświecał założycielom, była integracja mieszkańców, bowiem stanowili oni wówczas mocno zróżnicowaną społeczność – dawni więźniowie obozów koncentracyjnych, uciekinierzy z Warszawy, przesiedleńcy z ziem wschodnich, repatrianci z Francji oraz mieszkańcy Polski Centralnej. Należało też zadbać o młode, urodzone tu już po wojnie, pokolenie, które kiedyś stanie się spadkobiercą oraz kontynuatorem idei i założeń nowopowstałego Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Zatem należało w taki sposób kierować działalnością, aby spuścizną po niej był szacunek następców dla miasta, dla tradycji, historii oraz dorobku przeszłości.

Już od pierwszych dni istnienia Towarzystwo podejmowało konkretne działania mające na celu ochronę środowiska, poprawę porządku w mieście, troskę o wygląd estetyczny, oraz spotkania towarzyskie integrujące ludzi. Zapoczątkowało proces budowy jednolitej społeczności, tworzenia własnych tradycji, a przede wszystkim budzenia poczucia dumy lokalnej. Zasadą działalności była myśl znoszenia podziałów: językowych, społecznych, narodowościowych, kulturowych i religijnych. W poczet członków zapraszano ludzi cieszących się autorytetem i chętnych do pracy społecznej, swoje uczestnictwo zbiorowe zgłaszały także szkoły.