Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi – 200. rocznica śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego/

Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi – 200. rocznica śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego/

Oddaliśmy hołd wielkiemu Polakowi – 200. rocznica śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego

Na 200. rocznicę śmierci generała Benedykta Józefa Łączyńskiego zmarłego w Szczawnie-Zdroju (dawniej: Salzbrunn) 7 sierpnia 1820 roku przygotowany został przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju program wspólnie z Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój. Wczesnym popołudniem o godzinie 13.00 7 sierpnia 2020 roku delegacja Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju z prezes Iwoną Czech, wiceprezesem majorem Jackiem Baranem oraz członkami zarządu: Bogumiłą Miciuk, Łucją Śmigielską, Stefanem Okoniewskim i Szczepanem Dębowskim, delegacja Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z burmistrzem Markiem Fedorukiem, wiceburmistrzem Markiem Ćmikiewiczem oraz radnymi: Józefem Kaczanowskim, Adamem Jenningsem i Januszem Kozłowiczem, delegacja Zespołu Szkół, którą reprezentowali: dyrektor Jolanta Ozimek, wicedyrektor Iwona Czech oraz Szczepan Dębowski, delegacja IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z wicedyrektor Agnieszką Wyszowską oraz uczniami z klas mundurowych tej placówki złożyli kwiaty i znicze na nagrobku generała na cmentarzu przy kościele pw. św. Anny w wałbrzyskiej dzielnicy Szczawienko oddając cześć temu wielkiemu Polakowi oraz wspominając jego dzieje i zasługi.

O godzinie 19.00 odbyła się w kościele pw. WNMP w Szczawnie-Zdroju msza m.in. w intencji 200. rocznicy śmierci generała Łączyńskiego.

Na okoliczność 200. rocznicy śmieci Benedykta Józefa Łączyńskiego wydana została przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju i Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój okolicznościowa broszura przybliżająca historię pobytu Łączyńskiego na kuracji w Szczawnie-Zdroju. Broszura rozdawana była podczas składania kwiatów na grobie generała oraz po mszy w Szczawnie-Zdroju.

Do relacji z obchodów warto też dołączyć zdjęcia odnowionego pomnika nagrobnego generała Łączyńskiego. Został on po kilkudziesięciu latach odsunięty od ściany, dzięki czemu widoczny jest czwarty bok nagrobka. Przy okazji warto zapoznać z ciekawym pomnikiem nagrobnym w kształcie złamanej kolumny symbolizującej tragizm przerwanego życia. Na częściowo zatartej inskrypcji tejże kolumny można zrekonstruować, wspierając się zapisem umieszczonym w księdze umarłych, następujący tekst: „Tu spoczywają zwłoki śp. Grzegorza Zacharyaszewicza, Ces. Król. radcy apelacyjnego galicyjskiego w Górnym Salcbrunnie d. 22-go Czerwca 1844 zmarłego

fot. Stefan Okoniewski

DSC02200

DSC02202

DSC02205

DSC02206

DSC02207

DSC02208

DSC02209

DSC02210

DSC02212

DSC02214

DSC02218

IMG_6149

DSC02190DSC02192DSC02193DSC02194DSC02199 (1)