Spotkanie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju 15.07.2021/

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju 15.07.2021/

W czwartkowe popołudnie 15 lipca 2021 r. odbyło się w restauracji hotelu Maria Helena spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i sympatyków tego stowarzyszenia. Prezes Iwona Czech przywitała przybyłych na spotkanie, wśród których znaleźli się Wiceburmistrz Szczawna-Zdroju Marek Ćmikiewicz oraz proboszcz szczawieńskiej parafii ksiądz Tomasz Zięba. Iwona Czech przedstawiła w prezentacji multimedialnej zakres działalności stowarzyszenia w roku jubileuszu 800-lecia Szczawna-Zdroju. Zrealizowanych inicjatyw było do obecnej chwili 19, do zrealizowania w planach jeszcze 3. Wśród inicjatyw zrealizowanych przez Towarzystwo znalazły się m.in. kalendarz-publikacja przedstawiający 40-letnią historię Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i zarazem nawiązujący do 800-lecia miasta, publikacja „800 lat Szczawna-Zdroju 1221-2021”, zaprojektowanie i wykonanie jubileuszowej palmy wielkanocnej, prezentacja multimedialna przedstawiona przez prezes TMSZ podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju,  przygotowanie wystawy pt. „800 zdjęć na 800-lecie Szczawna-Zdroju”, przygotowanie publikacji pt. „Szczawieńskie kamienie milowe”, przygotowanie wydarzenia sportowego pt. „Bieg o szablę Dąbrowskiego w 800-lecie Szczawna-Zdroju”. Po wystąpieniu Iwony Czech pan Burmistrz Ćmikiewicz podziękował stowarzyszeniu za aktywną i efektywną pracę na rzecz Szczawna-Zdroju w 800-lecie miasta. Następnie nastąpiła mniej formalna część spotkania i w dalszej jej części przy kawie, herbacie i wspaniałych wypiekach hotelowej kuchni członkowie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju korzystając z obecności Wiceburmistrza miasta zadawali pytania, na które p. Marek Ćmikiewicz obszernie odpowiadał. W takim przyjaznym nastroju bardzo szybko upłynęło spotkanie, przy obietnicy prezes Iwony Czech organizacji wkrótce następnego. Z przyjemnością odnotowujemy także fakt, że po spotkaniu dwie osoby z gości przybyłych do Marii Heleny wstąpiło w do naszego stowarzyszenia i zostało jego członkami.

fot. Szczepan Dębowski

 

CJOX2876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSYN5561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYTY5519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTCR0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEFJ9568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJKU9031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVWU7902